SJP Haglund

Vi som arbetar på SJP Haglund

Alexander Barkman

Advokat


Född 1979. Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan år 2017. Verksam på firman sedan år 2008. Alexander Barkman har specialiserat sig på familjerättsmål, främst angående vårdnad, boende och umgänge. Han har handlagt ett flertal långdragna och svåra vårdnadstvister i flertalet olika domstolar i större delen av södra och mellersta Sverige. Alexander Barkman har också stor erfarenhet av tvångsvårdsmål. Alexander Barkman har under hela sin yrkesverksamma tid handlagt brottmål och åtar sig både offentliga och privata försvararuppdrag samt resningsärenden. Alexander Barkman är mån om rättssäkerhet och lojaliteten till klienten.Peter Haglund

Advokat


Född 1947. Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan år 1984. Tingsmeriterad vid Mora tingsrätt. Därefter tjänstgjort vid den dåvarande försäkringsrätten i Handen, vid länsrätten i Mariestad samt därefter från och med 1979 hos Advokatfirman Lars Lindquist i Falköping, fram till och med 1987, då han startade den egna verksamheten under det nuvarande namnet Advokatfirman S.J.P. Haglund i Falköping. Peter Haglund arbetar numera deltid på firman.Hjördis

Kontorshund

Född 2009 verksam som kontorshund sedan födseln. Tidigare tillsammans med de äldre kollegorna Siri och Vera som numera är pensionerade samt kollegan Bond som nu har slutat på firman. Hjördis bemöter alla människor med stor glädje.Advokatfirman S.J.P. Haglund startades år 1987 av advokaten Peter Haglund. Inledningsvis var verksamheten inriktad på konkurser och sedvanlig affärsrätt, men på grund av Peter Haglunds intresse för rättssäkerhet och den enskilda människans rätt kom verksamheten mer och mer att inriktas mot brottmål och tvistemål inom den s.k. humanjuridiken. Att aktivt verka för den enskildes rättsäkerhet samt ett starkt rättspatos har därför kommit att prägla alla medarbetares arbete på firman.


Firman är allmänpraktiserande och tar många typer av ärenden, dock med tyngdpunkt på familjerätt och brottmål. Firman handlägger inte migrationsmål.


Kontoret är centralt beläget i Falköping, på andra våningen i det gamla tingshuset på Fredriksbergsvägen 1 C. Under innevarande år, 2018, har firman begränsade kontorstider på grund av föräldraledighet.